Kwalifikacja M30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.