Kwalifikacja M30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.