Kwalifikacja M30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.