Kwalifikacja M30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.