Kwalifikacja M30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.