Kwalifikacja M31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik mechanik lotniczy (315317)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015