Kwalifikacja M34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik wiertnik (311707), Wiertacz (811305)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2023 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014