Kwalifikacja M35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.