Kwalifikacja M35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.