Kwalifikacja M35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.