Kwalifikacja M35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.