Kwalifikacja M35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.