Kwalifikacja M35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.