Kwalifikacja M35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.