Kwalifikacja M35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.