Kwalifikacja M36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik przeróbki kopalin stałych (311706)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014