Kwalifikacja M39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.