Kwalifikacja M39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.