Kwalifikacja M39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

styczeń 2017

Kwalifikacja M.39 – styczeń 2017