Kwalifikacja M39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

styczeń 2018

Kwalifikacja M.39 – styczeń 2018