Kwalifikacja M39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.