Kwalifikacja M39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.