Kwalifikacja M39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.