Kwalifikacja M39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.