Kwalifikacja M39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.