Kwalifikacja M4 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.