Kwalifikacja M4 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.