Kwalifikacja M40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Górnik eksploatacji otworowej (811301), Technik górnictwa otworowego (311702)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2016