Kwalifikacja M41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik górnictwa odkrywkowego (311701)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2014