Kwalifikacja M42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik pojazdów samochodowych (311513)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014
Rozpocznij egzamin – styczeń 2014

Zadanie praktyczne ze strony CKE
Pliki do zadania praktycznego