Kwalifikacja M43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.