Kwalifikacja M43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

styczeń 2017

Kwalifikacja M.43 – styczeń 2017