Kwalifikacja M43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.