Kwalifikacja M43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.