Kwalifikacja M44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.