Kwalifikacja M45 Diagnozowanie i naprawa motocykli

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Mechanik motocyklowy (723107)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017