Kwalifikacja M46 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018