Kwalifikacja M5 Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.