Kwalifikacja M5 Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.