Kwalifikacja M6 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych (812106), Technik hutnik (311704)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015