Kwalifikacja M7 Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej (812105), Technik hutnik (311704)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015