Kwalifikacja M8 Wykonywanie prac wiertniczych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.