Kwalifikacja M8 Wykonywanie prac wiertniczych

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.