Kwalifikacja M8 Wykonywanie prac wiertniczych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.