Kwalifikacja MXX Diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych układów pojazdów samochodowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik mechatronik pojazdów samochodowych

Rozpocznij egzamin – styczeń 2019