Kwalifikacja R1 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Operator maszyn leśnych (834105)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2019