Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

Zadania z informatora – RL.3