Kwalifikacja R10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.