Kwalifikacja R11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.