Kwalifikacja R11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.